BOKNING OCH BETALNINGSVILLKOR FÖR PRIVATPERSONER

Boknings- och betalningsvillkor kanske inte är din favoritläsning, men det är viktig information. Så ta en kopp kaffe och ägna en stund åt informationen här.

Boka lugnt hos Hotell Villa Maritime på Marstrandsön!

—–

Dessa villkor gäller mellan Hotell Villa Maritime på Marstrandsön AB och den som själv eller genom annan person bokar, träffar ett avtal, enligt vad som närmare angetts i bekräftelsen från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster. Om åtaganden gjorts muntligen av personal från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ska dessa framgå av bekräftelsen för att vara bindande för Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Saknas sådan uppgift ska Kunden omgående påtala detta för att bekräftelsen ska kunna korrigeras. Bokningen/avtalet kan gälla boende i hotellstudio och andra produkter/tjänster.

Bokning för privatperson
För att boka/ingå ett avtal med Hotell Villa Maritime på Marstrandsön gällande boende skall Kunden ha fyllt 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om Kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen betraktas bokningen avbeställd, varvid reglerna för avbokning gäller. Minderåriga Gäster som kommer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande. För intyg, skicka email till info@villa-maritime.se Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Bokning av hotellstudio
I priset ingår hyra av hotellstudio, bäddat & klart. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tillämpar rörlig prissättning. Planlösning/inredning varierar och sovrum med olika fönsterstorlekar kan förekomma. Antalet personer i boendet får inte överskrida boendets antal bäddar. Extra avgifter utgår för barn- eller extrabäddar. Särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till Gäster med funktionshinder, skall framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön förbehåller sig rätten att byta boende till ett likvärdigt boende eller uppgradera fram till ankomstdagen utan att meddela Kunden. Olika rabatter eller erbjudanden kan ej kombineras. I grundpriset ingår sänglinne (bäddat och klart), handdukar och mellan städning ca var 3 dag och avresestädning. Toalettpapper och diskmaskinstabletter finns att hämta i receptionen vid behov. Frukost ingår ej i grundpriset.

Bokning av extra produkter/arrangemang
Förhandsbokningar av aktiviteter, arrangemang, utflykter och bröllop, fester etc. ska betalas innan ankomst. Se betalningsvillkor.

Bokningsbekräftelse/faktura/betalning
Vid online-bokning betalas vistelsen i samband med bokningen. Det är Kunden och/eller Kundens referens som ansvarar för att uppgifterna om vad som överenskommits är korrekta. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön skall kontaktas omgående om någon uppgift är felaktiga.

FÖLJANDE BETALNINGSREGLER GÄLLER: 

Betalningar görs med kort online via Swedbank pay.

Hotell Villa Maritime på Marstrandsön skickar ej betalningspåminnelser eller betalningsbekräftelser. För att få tillträde till bokat boende skall hela beloppet vara betalt vid bokning.

*Om annan betalningsform avtalas motser Hotell Villa Maritime på Marstrandsön AB betalningen inom 24 timmar.

Betalningsvillkor logi

Betalning med Visa eller Mastercard vid online bokning.

100% av kostnaden betalas vid bokning.

 

I våra ordinarie priser ingår övernattning i ett av våra hotellrum samt eventuella tillval såsom hundstäd eller frukost.

 

Avbokningsvillkor/Ombokningar/Online betalning

Bokningar gjorda genom vår webbsida är ej återbetalningsbara.

Dock har du alltid möjlighet att boka om din vistelse kostnadsfritt fram till kl. 12:00 dagen innan ankomstdatum.

Notera att ombokningar till annat ankomstdatum sker i mån av plats.

Om du bokar om till lägre prisperiod återbetalas EJ differens vid ombokning.

Om du bokar om till en högre prisperiod erläggs differensen mellan prisperioderna.

 

SÄRSKILDA AVBOKNINGSVILLKOR GÄLLER VID KÖP AV HOTELLPAKET EX HUMMERFISKEPAKET

Betalning:
Ni betalar 50% vid bokning och 50% 30 dagar innan ankomst.

Avbokningsvillkor:
Avbokning 30 dagar innan ankomst 100% återbetalning.
Avbokning 30–15 dagar innan 50% återbetalning
Avbokning 14–3 dagar 100 % betalning men kan ombokas kostnadsfritt till nytt datum.

Bokningen kan även ändras att gälla annan person och namnändringen är då avgiftsfri.

TIPS: kontrollera även att ni har ett bra avbokningsskydd i er hem eller reseförsäkring, likväl om ert bankkort har villkor kring detta.

Vi tycker så klart att det är jättetråkigt att du vill avboka din vistelse hos oss. Om du i stället skulle önska att boka om till ett annat datum så kontakta oss på telefon 0303-610 25 eller mejla till info@villa-maritime.se så hjälper vi dig.

ÅTERBETALNING

Återbetalning görs senast 14 dagar efter planerad vistelse har passerat.

Avbokning vid påbörjad vistelse
Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden.

Avbokning – allmänt
Avbokning skall ske skriftligen till Hotell Villa Maritime på Marstrandsön bokningsavdelning. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.

Reklamation Klagomål
på hotellstudio skall framföras till receptionen på Hotell Villa Maritime på Marstrandsön, så snart som möjligt, senast 2 timmar efter ankomst. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar Hotell Villa Maritime på Marstrandsön till Visitas Ansvarsnämnd eller ARN.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ansvarar ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Kunden eller Gästen på grund av visad försummelse från Hotell Villa Maritime på Marstrandsön sida ersätts. Kunden/Gästen skall i sådana fall omgående anmäla det inträffade till receptionen på Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Kunden/Gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall Kunden/Gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även ”Övriga skyldigheter”.

WIFI
Alla hotellstudios har WIFI. Vid eventuella driftstörningar i wifi-tjänsten utgår ingen kompensation då detta är en gratistjänst.

Övriga skyldigheter Kunden/Gästerna
skall vårda hotellstudion väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

  • Kunden/Gästerna skall mellan 22:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Kunder/Gäster. En avgift för störande aktivitet på 10000kr tillkommer samt eventuell kompensation till andra betalande gäster som blivit störda.
  • Kunden ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier om skadan har orsakats av att Kunden/Gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
  • Vid deltagande av aktiviteter arrangerade av Hotell Villa Maritime på Marstrandsön eller dess arrangörer gäller nykterhet förutom evenemang där alkohol ingår. Om vi anser att Kundens/Gästens säkerhet ej kan garanteras pga. av Kundens/Gästens onykterhet. Vid inställd aktivitet p.g.a. ej följda villkor sker ingen återbetalning till Kund/Gäst.
  • Kunden/Gästerna i sällskapet får ej använda musikanläggning eller annan utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet på ett sätt som stör omgivningen och omkringboende.
  • Kunden/Gästen skall följa de bestämmelser som gäller för hotellstudion, beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud vi har vissa hund rum. Önskemål om hund rum skall göras vid bokningstillfället. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras ett belopp om minst 3 000 SEK, max 30 000 SEK. Summan avgörs beroende på boendets storlek & vistelsetid.

Hotellet har rätt att avvisa gäster om de uppträder oanständigt, hotfullt, är berusade eller otrevliga mot personalen eller på något annat sätt bryter mot hotellets regler eller policyn utan kompensation vid ankomst.

Hotellet har policyn att ej ta emot svensexor eller möhippor. Om rum bokas utan att meddela hotellet att det är ett sådant arrangemang kommer hotellet neka incheck utan återbetalning eller kompensation utgår.

Rökfritt hotell

Hotell Villa Maritime är ett rökfritt hotell enligt lag. Rökning får inte förekomma inom 10 meter från anläggningen.

Städning
Städning, lakan (bäddat & klart), handdukar, tvål & toapapper etc ingår i priset.

In- och utcheckning

Incheckning sker kl. 16.

Utcheckning sker senast kl. 11 på avresedagen.

Nycklar
Samtliga nycklar till bokad hotellstudio skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Hotell Villa Maritime på Marstrandsön att debitera 800 SEK per nyckel.

Avtalsbrott
Dessa Allmänna bokningsvillkor utgör del av avtalet mellan Kunden och Hotell Villa Maritime på Marstrandsön. Avtalet är bindande och godkänt av Kunden i och med Kundens första inbetalning. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls
  • Kunden/Gästerna i sällskapet uppträder störande i hotellstudion/området.
  • Kunden/Gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hotellstudion/området.
  • Hotellstudion används för ej avsett ändamål.

I den händelse att delbetalning eller slutbetalning ej är betald i tid, förbehåller sig Hotell Villa Maritime på Marstrandsön rätten att avboka bokningen. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön ska omgående meddela Kund/Gäst om avtalets upphörande om avtalsbrott inträffar. Vid avtalsbrott måste Kunden och Gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hotellstudion/hotellet och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande har Hotell Villa Maritime på Marstrandsön rätt till skadestånd från Kund.

Force majeure
Om Hotell Villa Maritime på Marstrandsön.– på grund av omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte råder över – är förhindrad att tillhandahålla avtalad prestation eller del därav, erbjuds Kunden ombokning eller återbetalning av det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt utnyttjade dygn av hotellstudion samt nyttjade tilläggsprodukter. Rätt till ersättning för ekonomisk skada, exempelvis onyttigt utlägg, förlorad inkomst eller förlust i näringsverksamhet, föreligger inte. Som omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte råder över betraktas förhållande som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som Hotell Villa Maritime på Marstrandsön inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemirestriktioner, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Vid hinder enligt föregående stycken kan Hotell Villa Maritime på Marstrandsön säga upp avtalet genom att Kunden snarast underrättas om att Hotell Villa Maritime på Marstrandsön frånträder avtalet.

Kontakta oss på telefon 0303-610 25 eller mejla till info@villa-maritime.se för mer information gällande avbokningsvillkor.

 

Hotell Villa Maritime på Marstrandsön AB

Org nr: 556849-3190

Information om Desinfeceringsstäd 

Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tar alltid Gästupplevelse på största allvar. Detta gör vi genom att städa extra noga i våra rum, lokaler, möblerar glesare i vår restaurang och har utökade hygien samt renlighets rutiner för våra medarbetare. Då Hotell Villa Maritime på Marstrandsön är ett mindre hotell så har vi naturligt inga stora folksamlingar. Notera att vi även är ett av få Hotell i Sverige som använder elektrostatisk sanering av rum & allmänna utrymmen.

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för skydd mot smittsamma sjukdomar, däribland virus. Hotell Villa Maritime på Marstrandsön följer de rekommendationer som svenska myndigheter ger och vi uppmanar våra gäster att följa informationen de ger.

Ordinarie av- och ombokningsregler gäller. Vid nya regler från svenska myndigheter som påverkar resa till Hotell Villa Maritime på Marstrandsön kommer vi att delge ny information.

För allas trevnad.

Läs mer på:
1177
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet
FHM reseregler
Regeringen – Regler UDS

Har du koll på din försäkring?

Hur påverkar coronapandemin dina reseförsäkringar? På konsumenternas.se finns samlad info för dig som undrar vad som gäller.