Desinficeringsstäd

Hotell Villa Maritime på Marstrandsön tar alltid Gästupplevelse på största allvar. Detta gör vi genom att städa extra noga i våra rum, lokaler, möblerar glesare i vår restaurang och har utökade hygien samt renlighetsrutiner för våra medarbetare. Då Hotell Villa Maritime på Marstrandsön är ett mindre hotell så har vi naturligt inga stora folksamlingar. Notera att vi även är ett av få Hotell i Sverige som använder elektrostatisk sanering av rum & allmänna utrymmen.

För allas trevnad.