Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://hotellvillamaritime.se.

Cookies och personuppgifter

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som

 • du uppger själv när du blir kund hos oss eller när du är i kontakt med oss på affärsmässiga grunder
 • du uppger när du kontaktar oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare när du besöker vår hemsida

Det här använder vi personuppgifter till:

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Villa Maritimes intresse
 • Att vi får samtycke från dig

För att vi ska kunna erbjuda dig en fullgod service behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt på Villa Maritime samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen, har du frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss följande adress: info@villa-maritime.se 0303-61025

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Skyddet implementeras löpande med organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har säkerhetsrutiner för bland annat:

 • informationssäkerhet
 • incidenthantering
 • riskanalys
 • mjukvaruppdateringar
 • säker konfiguration och hantering av enheter
 • upplärning och utbildning

Personalen på Villa Maritime är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna.

”Rätten att bli bortglömd”

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
 • du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
 • personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget från ovanstående är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos Villa Maritime inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • När Villa Maritime inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Villa Maritime berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Villa Maritimes behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker

 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • som ett led i myndighetsutövning.
 • efter intresseavvägning

Om Villa Maritime motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Användning av kakor (cookies)

Villa Maritimes webbplats hotellvillamaritime.se använder sig som de flesta andra av cookies som är en liten textfil som sparas på din dator.

Cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa cookies är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring. ( exempel på dessa tredjepartskakor är Google, Facebook och Doublenet).

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till oss på Villa Maritime under följande adress: info@villa-maritime.se 0303-61025

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Instagram Feed WD

Use this suggested text to inform visitors about privacy:
”Instagram Feed WD plugin uses Instagram API on website front end. All the data received from Instagram via API is cached in WordPress database for some short period to provide front end optimization. You may request us to delete your Instagram data if it is accidentally cached in our website database with hashtag feed data. Instagram saves some cookies in browsers of website visitors via API data. These cookies are mostly used for security purposes. They are regulated under terms of Instagram’s Privacy Policy.”
Web-Dorado Disclaimer: The above text is for informational purposes only and is not a legal advice. You must not rely on it as an alternative to legal advice. You should contact your legal counsel to obtain advice with respect to your particular case.