svenska-moten-rund

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.
Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Hotell Villa Maritime på Marstrandsön är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Hotell Villa Maritime äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

svanen-logga

Nedan hämtat från Svanen

En Svanenmärkt hotell- och logiverksamhet uppfyller ambitiösa miljökrav och har tagit ett helhetsgrepp över sitt miljöarbete kopplat till energi, vatten, mat, avfall, biologisk mångfald, kemikalier och upphandling. Verksamheten har ett aktivt och strukturerat förhållningssätt till att minska sin förbrukning och optimera sin drift.

Kriterierna för en Svanenmärkt hotell- och logiverksamhet inkluderar:

 • Begränsar energianvändning och CO2-utsläpp.
 • Använder inte fossil olja eller gas för uppvärmning.
 • Genomför energi- och CO2-reducerande åtgärder för att begränsa klimatpåverkan.
 • Begränsar vattenförbrukning.
 • Genomför vattenreducerande åtgärder.
 • Källsorterar effektivt för att uppfylla gränsvärdet för restavfall, samt säkerställa möjligheten till materialåtervinning och resursutnyttjande.
 • Arbetar aktiv med förebyggande av matsvinn.
 • Använder inte engångsartiklar i daglig servering.
 • Använder endast engångsartiklar som uppfyller stränga miljökrav för take away och catering.
 • Serverar mat med fokus på miljö och hållbarhet. De erbjuder till exempel vegetarisk mat, använder gärna närproducerade råvaror och undviker hotade fisk- och skaldjursarter. De använder inte palmolja i frityroljan.
 • Serverar en hög andel ekologisk mat och dryck.
 • Säkerställer att den naturliga mångfalden på hotellens utomhusområde förbättras.
 • Använder miljömärkta produkter för daglig städning, diskning och tvätt för att begränsa oönskade kemikalier.
 • Använder en mängd olika miljömärkta produkter och tjänster.
 • Utbilda medarbetarna så att alla blir delaktiga i miljöarbetet.

Svanen